حمایت مجموعه هنری پاسارگاد از خواننده ها و نوازندگانی که تازه فعالیت خود را شروع کرده اند. اطلاعات بیشتر
  24 خرداد 1403
حمایت مجموعه هنری پاسارگاد از خواننده ها و نوازندگانی که تازه فعالیت خود را شروع کرده اند. اطلاعات بیشتر
  24 خرداد 1403
0

هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

رسول نجفیان-رئیس هیات مدیره
آقای رسول نجفیان -رئیس هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

حجت محمد زاده
حجت محمد زاده

نائب رئیس هیات مدیره

ژوبین نجفیان